Werkzaamheden

K.M.D.R is een klein ondernemend bedrijf dat gespecialiseerd is in het reinigen van horizontale en verticale kanalen van appartementencomplexen/ woningen. Het is belangrijk dat er een jaarlijkse reiniging plaatsvindt omdat dit problemen kan voorkomen en de luchtkwaliteit een stuk beter maakt. Als er al een tijdje geen reiniging heeft plaatsgevonden dan is de kans groot dat er veel stof is opgebouwd in de kanalen van de ventilatiesystemen. Dit zorgt ervoor dat er minder luchtdoorstoom is waardoor het probleem erger wordt.

 

Bent u een woningbouwvereniging of heeft u zelf een woning die dit jaar nog niet gereinigd is? Dan kan K.M.D.R u helpen met de volgende verdiensten:

  • Reinigen/ onderhouden van WTW-systemen (warmte terugwin)
  • Reinigen/ onderhouden van mechanische ventilatiesystemen
  • Kanaalreiniging van de horizontale en/of verticale kanalen
  • Dak-ventilatoren reinigen